કામસૂત્ર : અધિકરણ - ૪ (ભાર્યાધિકારિક)

by Kandarp Patel Matrubharti Verified in Gujarati Classic Stories

કામસૂત્ર : અધિકરણ - ૪ (ભાર્યાધિકારિક) ૧) ગૃહિણીનું કર્તવ્ય ૨) પરસ્ત્રીગમન ૩) સ્ત્રીના હાવ – ભાવ ૪) પરસ્ત્રીના આંતરિક ભાવ સ્ત્રી અને પુરુષના આત્માને એક કરવા માટે ઈશ્વરે જે વ્યવસ્થા કરી છે, જે આકર્ષણ શક્તિ આપેલી છે તેનું નામ પ્રેમ છે. ...Read More