જામો, કામો ને જેઠો (૭ - ઠૂંઠો) Kandarp Patel દ્વારા Short Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ