ગાંધીજીનો અંતિમ દિવસ Dhruv Joshi દ્વારા Magazine માં ગુજરાતી પીડીએફ