विश्वनाथ नेरूरकर -एक स्फूर्तिस्थान

by Amita a. Salvi Verified icon in Marathi Motivational Stories

१९८५ सालची गोष्ट आहे.आमच्या सोसायटीचा पाणीपुरवठा खूप कमी झाला होता. ५-६ वर्षांपूर्वी आम्ही नवीन फ्लॅट घेतला तेव्हा २४ तास पाणी मिळत होते. कमी -कमी ...Read More