Shraddha Aani Andhshraddha by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Motivational Stories PDF

श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा

by Vrishali Gotkhindikar Verified icon in Marathi Motivational Stories

श्रद्धा ,अंधश्रद्धा हे शब्द नेहेमीच आपल्या आजू बाजूस ऐकू येत असतात .आपण स्वताच काही वेळा गोंधळून जात असतो .यात मार्ग सुचवण्या साठी माडलेला एक विषय .कदाचित यातून सर्वांची विचाराची बैठक बदलू शकेल