స్నేహాంజలి. నేను తెలుగు రైటర్, బ్లాగర్ మరియు వ్లాగర్ ను. మితము మరియు హితము నాకు నచ్చినవి. నా బ్లాగ్ ద్వారా నేను మరింతగా మీకు పరిచయము కాగలను. నా బ్లాగ్ - BVD Prasadarao Blog (bvdprasadarao-pvp.blogspot.com). నా యూట్యూబ్ ఛానల్ - BVD Prasadarao Vlog (youtube.com/channel/UCN36vg3QheQVOjN_avpyk9Q). సదా మీ పఠనాసక్తిని, వీక్షణాసక్తిని ఆశిస్తూ ఉంటాను. మీ, బివిడి ప్రసాదరావు.

  • 2.6k
  • 2.3k
  • 2.5k
  • 2.3k
  • 2.9k
  • 3k
  • 2.6k
  • 3.1k
  • 4.4k
  • (12)
  • 4.3k