×

હિરેન કવાડ એ માતૃભારતી પર સૌથી વધુ વંચાયેલ લેખક છે. રોમેન્ટીક વાર્તાઓથી લઇને એમણે સસ્પેન્સ થ્રીલર અને સાયકોથ્રીલર પણ લખી છે. હાલ એ એક ગુજરાતી ફિલ્મની સ્ક્રિપ્ટ પર કામ કરી રહ્યા છે. એમની ધ લાસ્ટ યર, નેકલેસ અને ધ પ્લે એ અચુક વાંચવા જેવા પૂસ્તકો છે.

  • (20)
  • 448
  • (22)
  • 508
  • (26)
  • 399
  • (21)
  • 367
  • (30)
  • 324
  • (29)
  • 451
  • (33)
  • 529
  • (46)
  • 0.9k
  • (88)
  • 1.1k
  • (245)
  • 12.4k