વાંચવાનો બાળપણથી જ ગાંડો શોખ છે. અને એમાંય નવલકથાઓ તો ખાસ. ઉંમર એકવીસ વર્ષ છે. સ્ટડીમાં 11-12 સાયન્સ તેમજ અત્યારે B.A રનિંગ છે. ક્યારેક મનમાં ઉદ્દભવતા વિચારોના વમળોને કાગળ પર કંડારી લઉં છું. માનવઘડિયાળો ઓલવાઈ જાય છે પણ એના કાર્યો એના સમયને જીવંત રાખે છે. - અનામી રાઇટર

  • (12)
  • 956
  • (40)
  • 978
  • (38)
  • 1k
  • (39)
  • 808
  • (38)
  • 812
  • (43)
  • 1.1k
  • (39)
  • 898
  • (38)
  • 920
  • (38)
  • 1k
  • (44)
  • 920