હું એક નવો લેખક છું, લખવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છું,નવા લોકો ને વાંચીને તેમના સારા લાગતા શબ્દો અને વાક્યો ને મારા લેખન માં ઉતારવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છું, વાક્ય અથવા શબ્દો ભલે સાંભળેલા હોય પણ વિચાર પોતાનો જ હોવો જોઈએ, બસ મિત્રો તમારી શુભેચ્છાઓ ની જરૂર છે. મારી પ્રોફાઈલ ની મુલાકાત કરવા બદલ આપ સૌનો ખુબ ખુબ આભાર.નીચે હું ઇંસ્ટાગ્રામ ની લીંક આપુ છું તમે ત્યાં પણ મને ફોલોવ કરી શકો છો.I'm on Instagram as @morning_mahek. Install the app to follow my photos and videos.

    No Novels Available

    No Novels Available