Har Thokar Par Yeh Ahesaas Hua Ke Allah Tere Siwa Mera Koi Nahi Hai....!! Love You Zindagi.....Afsu

  • 1.1k
  • 1.3k
  • 749
  • 417
  • 541
  • 715
  • (16)
  • 597
  • (11)
  • 684
  • (12)
  • 1.1k
  • (47)
  • 2.6k