કાળુજી મફાજી રાજપુત

કાળુજી મફાજી રાજપુત Matrubharti Verified

@kmrajput

(154)

25

45.4k

125.1k

About You

જન્મ.29/12/2000 જન્મ સ્થળ: ગુજરાત નું નાનું એવું ગામ ધાખા પિતાનું નામ મફાજી કેસર સિંહ રાજપૂત માતાનું નામ : દરિયા બેન રાજપુત અભ્યાસ: ધોરણ 12 સુધી लेखक :ऐतिहासिक : हॉरर स्टोरी: जीवन चरित्र :लेख : इत्यादि:

  • 2.2k
  • 3.7k
  • 6k
  • 11.1k
  • 4.2k
  • 3.7k
  • 5.3k
  • 12.2k