વાતો ને વાર્તા માં ઢાળી વાંચક સુધી પહોંચાડી શકું છું. સામાજિક માનસિક અસંતુલન ને સંતુલિત કરવાનો પ્રયાસ

  • (23)
  • 297
  • (8)
  • 287
  • (26)
  • 563
  • (13)
  • 308
  • (12)
  • 307
  • (8)
  • 2.4k
  • (4)
  • 388
  • (26)
  • 695
  • (7)
  • 473
  • (3)
  • 382