અજાણ્યો પ્રેમ નામની નાનકડી વાર્તાથી સફરની શરૂઆત કરી. એ સાથેજ હોરર,સસ્પેન્સ,રોમેન્ટિક નોવેલ્સ પણ લખી. લાસ્ટ ચેટિંગ, લાસ્ટ ચેટીંગ 2 અને હું તારી યાદમાં જેવી અદભુત રોમેન્ટિક નોવેલ સુધીની સફર ખેડી જેને વાચકોએ માન સાથે ખૂબ વધાવી લીધી અને વાચકોના દિલમાં એક અલગ સ્થાન મેળવ્યું. સ્ટોરીના મંતવ્યો વોટ્સએપ- 7201071861 અથવા Instagram - mr._author પર આવકાર્ય છે.

  • (25)
  • 3.9k
  • (22)
  • 2.5k
  • (22)
  • 2.8k
  • (21)
  • 2.6k
  • (26)
  • 2.4k
  • (18)
  • 2.5k
  • (20)
  • 2.1k
  • (16)
  • 2.3k
  • (19)
  • 2.5k
  • (15)
  • 2.6k