Sankhat Nayna

Sankhat Nayna

@naynasankhatgmail.com8618

(57)

9

9.6k

38.4k

About You

પોતાના ચહેરા પર ખુશી બીજા માટે રાખું છું. દિલ માં શું છે એ દુનિયાથી છુપાવી રાખું છું... બીજાને હસાવવા ખુદ આંસુ ભૂલી મારા હોઠ ને સ્મિત આપુ છું. એજ ખોટી આદત હુ નયના સાંખટ રાખું છું.

  • 3.6k
  • 3.1k
  • 3.4k
  • 7.8k
  • (17)
  • 3.2k
  • 3.3k
  • (12)
  • 7.7k