કુદરત તરફથી મળેલ આ અદભુત કલા નો મને ગર્વ છે. હું લાગણી, વિચારો, પ્રેમ, ક્રોધ, નફરત, દયા, ભાવના વગેરે ને કવિતા સ્વરૂપે વર્ણવી શકું છું.... હું મારી જાત ને ’શ્રેષ્ઠ’ કવિ માનું છું.... હું એક ફાર્મસીસ્ટ છું. એક ડોક્ટર ની ધર્મપત્ની છું.... મારુ માનવું છે કે કોઈ પણ વસ્તુ ને લાગણી વડે મેળવી શકાય છે અને દૂર પણ કરી શકાય છે, પછી ભલે એ સુખ હોઈ કે દુઃખ..... આપણા દર્દો ની દવા ખુદ આપણી પાસે જ હોઈ છે. બસ ખોજ માટે એક પ્રયાસ ખૂટે......

  • (18)
  • 188
  • (7)
  • 91
  • (6)
  • 107
  • (57)
  • 692
  • (19)
  • 196