Niky Malay

Niky Malay

@nikymalaygmail.com225913

(37)

7

1.4k

5.1k

About You

I am governmentemployee district panchayat bhuj - kachchh R and B Department panchayat અશક્યતાને જો સાહસના દોરડે બાંધવામાં આવે તો સફળતા મેળવી શકાય છે.

  • 202
  • 430
  • 644
  • 1.4k
  • 762
  • 876
  • 738