પ્રતિલિપિ પર અનિરુદ્ધ , હાઇવે રોબરી , પુનર્જન્મ , ડ્રીમ ગર્લ , ફારસ જેવી ધારાવાહિક અને અસંખ્ય લઘુ વાર્તાને વાચકોએ ખૂબ જ ઉમળકાથી વધાવી હતી . માનવીય સંવેદનાઓ અને લાગણીઓ ને કથા ના સ્વરૂપે , રહસ્ય , રોમાંચ સાથે રજૂ કરવાનો એક પ્રયત્ન .. મારી તમામ નવલિકા કે નવલકથા કાલ્પનિક કથા માત્ર છે .. એનો કોઈ વ્યક્તિ , જ્ઞાતિ , જાતિ , સરકાર કે સરકારી સંસ્થાઓ સાથે કોઈ સીધો કે આડકતરો સબંધ નથી ..

  • (71)
  • 9.6k
  • (43)
  • 3.7k
  • (35)
  • 3.4k
  • (43)
  • 5.9k
  • (40)
  • 3.3k
  • (25)
  • 3k
  • (41)
  • 3.5k
  • (22)
  • 2.6k
  • (45)
  • 2.7k
  • (39)
  • 3.2k