નમસ્તે વાચકમિત્રો,હું પ્રવિણા. મને વાંચવાનો, લખવાનો અને પેઈન્ટિંગ્સનો શોખ છે. હું અલગ અલગ વિષયો પર લખું છું. પ્રેમકહાની, સસ્પેન્સ થ્રિલર, ટૂંકી વાર્તા તેમ જ લેખો લખવાનો મેં પ્રયાસ કર્યો છે. આપના અમૂલ્ય અભિપ્રાય આપવાનું ચૂકશો નહીં. ખૂબ આભાર.

  • (26)
  • 700
  • (23)
  • 906
  • (28)
  • 936
  • (26)
  • 934
  • (30)
  • 1.1k
  • (30)
  • 1.1k
  • (27)
  • 1.1k
  • (31)
  • 1k
  • (29)
  • 1.1k
  • (27)
  • 1.1k