નમસ્તે વાચકમિત્રો,હું પ્રવિણા. મને વાંચવાનો, લખવાનો અને પેઈન્ટિંગ્સનો શોખ છે. હું અલગ અલગ વિષયો પર લખું છું. પ્રેમકહાની, સસ્પેન્સ થ્રિલર, ટૂંકી વાર્તા તેમ જ લેખો લખવાનો મેં પ્રયાસ કર્યો છે. આપના અમૂલ્ય અભિપ્રાય આપવાનું ચૂકશો નહીં. ખૂબ આભાર.

  • (16)
  • 584
  • (20)
  • 552
  • (13)
  • 504
  • (21)
  • 598
  • (19)
  • 698
  • (23)
  • 732
  • (12)
  • 568
  • (17)
  • 696
  • (18)
  • 758
  • (19)
  • 728