નમસ્તે વાચકમિત્રો,હું પ્રવિણા. મને વાંચવાનો, લખવાનો અને પેઈન્ટિંગ્સનો શોખ છે. હું અલગ અલગ વિષયો પર લખું છું. પ્રેમકહાની, સસ્પેન્સ થ્રિલર, ટૂંકી વાર્તા તેમ જ લેખો લખું છું. આપના અમૂલ્ય અભિપ્રાય આપવાનું ચૂકશો નહીં. ખૂબ આભાર.

  • (41)
  • 858
  • (29)
  • 964
  • (32)
  • 1.1k
  • (32)
  • 1.2k
  • (23)
  • 1.4k
  • (27)
  • 1.2k
  • (29)
  • 1.2k
  • (27)
  • 1.3k
  • (27)
  • 1.3k
  • (29)
  • 1.2k