bhavesh rawal8901 instagram id...હુ જે કઈ પણ લખું છું એ મારું પોતાનું સ્વરચિત છે.એમાં કોઈની પણ કોપી કરવામાં આવેલ હોતી નથી.જેની સર્વ મિત્રોએ નોધ લેવી..કોઈ મોટી નવલકથા લખવા તરફ પ્રયાણ છે.હું બી એસ સી પૂરું કરી ચુક્યો છું અને મે ધોરણ નવ થી લખવાનું શરૂ કર્યું તું..લિ.ભાવેશ એસ રાવલ.....(8901)

    • (23)
    • 3.8k