હું કોઈ અનુભવી લેખક નથી પરંતુ ૧૫ વર્ષ ની ઉમર થી લખું છું. ભણવા માં અત્યંત રુચિ પેલે થી જ રહી છે. આજે એક સોફ્ટવેરે ડેવલપર છું. પણ લખવાનો શોખ એવો જ છે જેવો પેલા હતો કદાચ વધ્યો હોય એવું લાગે છે. મોટીવેટે કરતું લખાણ લખવું ગમે છે. ગાંધી ના વિચારો ને માન આપું છું. આ સિવાય મારી યુટ્યુબ ચેનલ છે. dev and mommy... મારી ચેનલ સબ્સ્ક્રાઇબ કરી શકો છો.https://youtu.be/_Jqe4JpLyh8

    No Novels Available

    No Novels Available