હુ ડૉ. રોહન. વ્યવસાયે ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ. મારો ઉદ્દેશ અને લેખન તરીકે ના શોખ સાથે ના સંયોજન થી હું દરેક મહાન વ્યકિત નું જીવન ચરિત્ર લખી રહ્યો છું. તો આપ તમારો સહકાર જરૂર થી આપશ જી. ખૂબ ખૂબ આભાર માતૃભારતી.કોમ