वाचकांच्या मागणीनुसार रानमेवा कथासंग्रह छापील स्वरुपात लवकरच आपल्या भेटीला येत आहे. ज्याची प्रस्तावना महाराष्ट्राचे सुप्रसिद्ध लेखक श्री.अरविंद जगताप यांची आहे. तर प्रकाशक युवा उद्योजक श्री.शरद तांदळे आहेत. आपलाच- संदिप खुरुद

  • 1.5k
  • 2.5k
  • 3.5k
  • (18)
  • 10.3k
  • 2.2k
  • 6.1k
  • 5k
  • 4.9k
  • 6.7k
  • 5.2k