निशब्द कथा ही माझी पहिली कथा आहे ..मुळात ही कथा फार गाजली आहे तेव्हा नक्की वाचा ..शेवटी डोळ्यात अश्रू येती हे नक्कीच सांगू शकतो शिवाय फक्त 6 भागाचीच कथा असल्याने वाचायला जास्त वाट पाहावी लागणार नाही

    • (2)
    • 51
    • (1)
    • 53