मी सुरेश कुलकर्णी. मला वाचनाची आणि लेखनाची आवड आहे. माझे लिखाण आवडले तरी आणि नाही आवडले तरी कळवा. त्या शिवाय माझ्या लेखनात सुधारणा होणार नाही.

  • 613
  • 673
  • (14)
  • 823
  • (14)
  • 851
  • 578
  • 700
  • 643
  • 820
  • 776
  • 2.6k