૨૦૦૫થી શરૂ થયેલી સાહિત્ય સર્જન યાત્રા - જે અવિરત ચાલુ છે .અનુક્રમે પ્રિન્ટ મીડિયા(સંદેશ પ્રકાશન , દિવ્ય ભાસ્કર, મુંબઇ સમાચાર, મિડ - ડે , ગૃહશોભા,અભિયાન) અને ડિજીટલ પ્લેટફોર્મ(Amazon Kindleથી લઈને માતૃભારતી તેમજ અન્ય) માટે લઘુનવલ્સ,નવલકથાઓ અને વાર્તાઓ લખેલ છે .

  • (37)
  • 1.7k
  • (27)
  • 1.7k
  • (24)
  • 1.5k
  • (23)
  • 2k
  • (21)
  • 1.4k
  • (22)
  • 2.2k
  • (24)
  • 2k
  • (70)
  • 2.4k
  • (36)
  • 2.5k
  • (44)
  • 2.6k