×

છેલ્લા થોડા સમયથી માતૃભારતી સાથેની મારી અતૂટ સફર શરૂ થઈ. આ પ્લેટફોર્મ ઉપર કેટલીક વાર્તાઓ, પત્ર, અને એક પૂર્ણ થઈ ચુકેલી નવલકથા "ઘર છૂટ્યાની વેળા" રજૂ કરી. વાચકોએ તેને ઉમળકાભેર વધાવી. અને એટલે જ નવી નવલકથા "હેશટેગ લવ" પણ શરૂઆતથી જ વાચકોમાં રસ જન્માવવા લાગી. હું રહ્યો છેવાડા ગામડાનો માણસ. પણ મારા શબ્દો દૂર દૂર સુધી વિસ્તર્યા. તેનો શ્રેય ફક્ત એક જ વ્યક્તિને આપવાનું મન થાય જેને હું "કેપ્ટન" ના નામથી સંબોધુ છું.

  • (29)
  • 254
  • (27)
  • 267
  • (3)
  • 25
  • (14)
  • 124
  • (38)
  • 294
  • (25)
  • 203
  • (41)
  • 402
  • (50)
  • 431
  • (53)
  • 501
  • (71)
  • 678