આંખે

written by:  Praveen Pithadiya
1109 downloads
Readers review:  

શું છે રોશની નું રહસ્ય.....જોન રોશનીને જોઇને તેને પોતાની જાળમાં ફસાવવા પ્રયાસ કરે છે....શું તે કામયાબ નીવડશે... એક શોર્ટ હોરર સ્ટોરી.

Chintan Raval  26 Jun 2015  

Nice book. please write long story like No Return. Thanks

Vala Rajput  14 Nov 2015  

fin

Chirag Pujara  03 Jun 2016  

nice story

ashwin sutariya  17 Jun 2016  

Amazing story

sumit lodhiya  18 Jun 2016  

nice one dear


READ MORE BOOKS BY Praveen Pithadiya

No Return - 2

No Return - 2

Praveen Pithadiya

Read More
No Return - 1

No Return - 1

Praveen Pithadiya

Read More
Chequebook full book

Chequebook full book

Praveen Pithadiya

શોર્ટ સ્ટોરી....

Read More