કન્યાદાન Lata Soni Kanuga દ્વારા Short Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ