ભીંજાયેલો પ્રેમ ભાગ - 8

by Mer Mehul Verified icon in Gujarati Love Stories

ભીંજાયેલો પ્રેમ નવલકથામાં આ આઠમો ભાગ છે જેમાં મેહુલનું અને રાહીન મુખ્ય પાત્ર છે,રાહીથી થયેલી એક ભૂલ તેના માટે કેટલી દુઃખ દાયી બને છે અને આવા સમયમાં મેહુલ તેને કેવી રીતે સમજાવે છે ...Read More