ભદ્રંભદ્ર - પ્રકરણ 1: નામધારણ

by Ramanbhai Neelkanth Matrubharti Verified in Gujarati Humour stories

ભદ્રંભદ્ર - (પ્રકરણ 1: નામધારણ) સને ૧૮૮૬માં હું મારા મિત્ર દોલતશંકર સાથે મુંબાઇ ગયો હતો. આપણા દેશનો જૂનો ધર્મ ડુબાવનાર સુધારાવાળાની સામે દોલતશંકર ઠેરઠેર ભાષણ આપતા હતા. તેમની સાથે હું ઘણા દેશોમાં અને મુલકોમાં ફર્યો હતો. અમદાવાદથી નીકળી નરોડા, કોચરબ, ...Read More