અધૂરું Propose… Ravi Yadav દ્વારા Short Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ