અષાઢી રાતે - Nearby Incidences

by Rekha Shukla Matrubharti Verified in Gujarati Women Focused

અષાઢી રાતે હર્ષિકા હાલરડું ગાઈ રહી હતી ને તેના છ મહિનાના દિકરા ને સૂવડાવવાની ટ્રાય કરી રહી હતી. બાજુના રૂમમાં યોગેન તેની રાહ જોતો પોતાનું કામ પતાવવાનો ડોળ કરતો મનોમન ધૂંઆફૂંઆ થઈ રહ્યો હતો. બહાર ઝરમરતો વરસાદ દરેક પાંદડીઓને વ્હાલ કરતો ...Read More