આંખોમાં ડૂબેલો દરિયો Murtaza Patel દ્વારા Short Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ