વાંક કોનો ? Ashok Jani દ્વારા Short Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ