સેન્ડો [ નવલિકા ] Hemant Gohil દ્વારા Short Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ