અઘરું છતાં અગત્યનું - મનોમંથન Archana Bhatt Patel દ્વારા Short Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ