અનુબંધ - 4

written by:  Raeesh Maniar
207 downloads
Readers review:  

અનુ એક સાત વરસની પિતા વગરની બાળકી છે. એની મમ્મી અમોલાનું જીવન એક સતત સંઘર્ષ છે. હૂંફ વગર મોટી થઈ રહેલી દીકરીના જીવનમાં એક સાંજે એવી ઘટના બને છે, જેના કારણે ત્રણ જીવન બદલાઈ જાય છે. આઠ પ્રકરણની વાર્તાનું આ ચોથું પ્રકરણ છે.

Janki  15 Apr 2018  

heart touching story

Sonal Jogani  15 Apr 2018  

Very good story

Kavita Shah  15 Apr 2018  

waiting for next 1

Trupti Patel  16 Apr 2018  

early waiting for next part


READ MORE BOOKS BY Raeesh Maniar