Anath - 3 by Himanshu Patel in Gujarati Classic Stories PDF

અનાથ 3

by Himanshu Patel in Gujarati Classic Stories

ડો. બોલ્યા,”હા ભાઈ,ભગવાન પર ભરોસો રાખ વિશુ પહેલા જેવો થઇ જશે.”ત્રણ દિવસ પછી વિશુ ની કેમોરેડીએશન થેરાપી શરુ કરવા નું નક્કી થયું.આજે વિશુ ને થેરાપી આપવા ની હતી જૈનમ સવારે વિશુ ને કલીનીક પર લઇ ને ગયો.શિવ સીધો હોસ્પિટલ ...Read More