Mulansathi fule - 1 by Sane Guruji in Marathi Social Stories PDF

मुलांसाठी फुले - १

by Sane Guruji Matrubharti Verified in Marathi Social Stories

फार जुनी गोष्ट आहे. त्या वेळेस आपल्या देशात एक राजा होता. उदार म्हणून त्याची सर्वत्र ख्याती होती. तो राजा कोणाला कधीही नाही म्हणत नसे. कोणाचीही इच्छा अपूर्ण ठेवीत नसे. त्याच्या तोंडातून नकार कधीच बाहेर पडला नाही. एके दिवशी राजा एकटाच ...Read More