Mulansathi fule - 3 by Sane Guruji in Marathi Social Stories PDF

मुलांसाठी फुले- ३

by Sane Guruji Verified icon in Marathi Social Stories

ती एक गरीब विधवा होती. मोलाने काम करी व चार कच्च्याबच्च्यांचे पालनपोषण करी. एका लहानशा झोपडीत ती राहत असे. ती सदैव समाधानी असे. सकाळपासून सायंकाळपर्यंत एका क्षणाचाही विसावा तिला मिळत नसे. त्या दिवशी कोणता तरी सण आला होता. घरोघर आनंद ...Read More