“માયરા” - સત્યઘટના પર આધારિત રહસ્યમય વાર્તા

by Maulik Zaveri in Gujarati Drama

“માયરા” એક સત્યઘટના પર આધારિત રહસ્યમય વાર્તા ભાગ – ૧ મૌલિક ઝવેરી માયરા ગોળાકાર મોટા અરીસાની સામે પોતાના રેશમી વાળ નિહાળી રહી છે ત્યાં જ પાછળથી, કોઈના પ્રવેશવાનો આભાસ માયરા ને થાય છે. રૂમમાં ...Read More