એકરાર - પ્રકરણ ૧

by megh in Gujarati Novel Episodes

“ હવે તો કહિ જ દેવુ છે , ચાહે તે હા કહે કે ના . શું એ ના કહેશે ? “ કાવ્યાએ અરિસામાં પોતાનું પ્રતિબિંબ નિહાળ્યુ અને તેના રુપ ના અભિમાન થી તેની વિચારતન્દ્રા ફરી શરુ થઈ . ” ...Read More