sherlock holmes stories in marathi by Anil Chavan in Marathi Detective stories PDF

द एडवेंचर ऑफ द स्क्लेड बॅन्ड 1

by Anil Chavan in Marathi Detective stories

असेच एकदा जुनच्या सुरुवातीला मी एका सकाळी उठलो, शेरलॉक होम्स माझ्या पलंगाच्या बाजुने पूर्णत: अंगभर कपडे परिधान केलेला दिसला. त्याने एक नियम म्हणून मॅन्टेलपीसच्या घड्याळातिल वेळ मला दाखवली, तेव्हा चक्क सव्वा सात झाले होते, मी आश्चर्यचकित झालो आणि कदाचित ...Read More