Hashtag LOVE - 2 by Nirav Patel SHYAM in Gujarati Novel Episodes PDF

હેશટેગ લવ... - 2

by Nirav Patel SHYAM Verified icon in Gujarati Novel Episodes

હેશટેગ લવ #LOVEભાગ -૨પહેલાં માળ ઉપર જ ત્રીજા નંબરનો રૂમ મારો હતો. મારા રૂમમાં કુલ ચાર બેડ હતાં, ત્રણ બેડ ઉપર થોડો થોડો સમાન રાખેલો હતો, અને ચોથો બેડ ખાલી હતો. તેની પાસે રાખેલા એક કબાટમાં તાળું ચાવી સાથે ...Read More