પ્રથમ પ્રેમ નો નશો ને જીંદગી ની કડવી હકીકત - ભાગ 2

by Shaimee oza Lafj Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

પ્રેમ તો ભગવાન સુધી પહોંચવા નો રસ્તો છે,જીવન ની યાદગાર ગરમી માં પણ દિલ ને ઠંડક ની અનૂભતી કરાવે છે, દિલ માં રોમ રોમ માં પણ હલચલ રંગીન સપનાં ઓ સજાવી એ છીએ , પ્રેમ એટલે શુ? કોઈ ...Read More