પૃથ્વી:એક અધૂરી પ્રેમ કથા ભાગ-9

by DrKaushal Nayak Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

પૃથ્વી : અવિનાશ તમારો ભાઈ છે ?તો તમે આ વાત અમારા થી અજાણ કેમ રાખી ? સ્વરલેખા : કારણ કે હું એને ભાઈ માનતી નથી મારા માટે એ મરી ચૂક્યો છે .એણે મારી માતા ની હત્યા કરી .અને એ ...Read More