વિકૃતિ - વિકૃતિ- એન્ અનકન્ડિશનલ લવસ્ટોરીભાગ-21

by Mehul Mer Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

વિકૃતિ- એન્ અનકન્ડિશનલ લવસ્ટોરીભાગ-21લેખક-મેઘા ગોકાણી & મેર મેહુલ માલા જયારે મહેતાને કૉલ કરે છે ત્યારે વિહાન મહેતાને અમદાવાદ બહાર નીકળવા સમજાવે છે.માલા વિશે વિહાનને કેમ ખબર પડી એ વાત માલા પૂછે છે પણ વિહાન તેના સવાલની હસી ઉડાવે ...Read More