metoo - 2 by Komal Mankar in Marathi Novel Episodes PDF

#मिटू ( भाग -2)

by Komal Mankar in Marathi Novel Episodes

मास्टरबेशन ( भाग - 2 )नेहा ( बदलेले नाव ) बस ची वाट बघत बसस्टॉप वर उभी होती .अचानक तीच लक्ष समोर असलेल्या एका टिनपत्राच्या झोपड्याकडे गेलंसमोरचा सुरू असलेल्या प्रकार बघून नेहाला धक्कादायक अंगावर शहारेबसले ... चर्रर्र घाम आला ...Read More