गोंधळ.... A tale of mistakes भाग ३

by Harshad Molishree in Marathi Love Stories

गोंधळ...भाग ३....आता पर्यंत...आता पर्यंत आपण या कथेच्या दुसऱ्या भागात पाहिलं की सरू कशी ऋषी च्या प्रेमाला नकारते, तेच ऋषी त्याच्या जीवनात घडलेल्या प्रकरण आठवत असतो... ऋषी आणि सरू च्या प्रेमात कशे दिन्या आणि इरा पण त्यांच्या या प्रेम कथे ...Read More