सुदृढ आयुष्यावर काही..........

by Kirti Kumavat in Marathi Health

आजच जग हे पूर्ण यंत्राप्रमाणे गुंतागुंतीचं झालेलं आहे . आपलया चोहीकडे गोंधळ, आवाज, आरडाओरड या सर्वच गोष्टी होत असतात . आजचा प्रत्येक माणूस हा खूप प्रमाणात अग्रेसिव्ह झालेला आहे. नेहमी माणूस डीप्रेस्स झालेलाच दिसतो . क्षणा क्षणाला माणसांचे मुड ...Read More